Engelsk

 UK

 

De elever der har et fagligt niveau og evne til at arbejde med engelsk på prøveniveau tilbydes dette. Øvrige elever tilbydes "engelsk for sjov".

Eleverne skal arbejde med kommunikative færdigheder og sprog/sprogbrug både mundtligt og skriftligt

Emneområderne vil være dels konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi. Det er oplagt, at idræt inddrages både praktisk og emneorienteret.

Det mundtlige arbejde vil tage udgangspunkt i bl.a.:

Alfabetet, tallene, farverne, familien, tøjet, klasseværelset, årstider, måneder, ugedage, klokken, højtider, dyrene, mit værelse, hobby og ferie og selvfølgelig idræt.

For at undervisningen i engelsk kan opleves som en succes af alle elever, vælger vi at stille en række principper op, der gerne skal tilgodeses hver gang.

  • Undervisningen tager udgangspunkt i, hvad eleverne kan og ved fra undervisningen i de øvrige fag.
  • Undervisningens indhold bygger på konkrete, dagligdags og virkelighedsnære emneområder.
  • Sprogindlæringen kædes sammen med praktiske, musiske og kreative aktiviteter.
  • Undervisningen foregår i en tryg atmosfære, så eleverne tør og har lyst til at anvende det, de lærer.
  • Det bliver betragtet som en naturlig ting, at eleverne laver fejl.
  • Elevernes selvtillid og engagement prioriteres højere i startfasen, end færdighed og sproglig præcision.

Det tilstræbes desuden, at eleverne kan deltage i samtaler om kendte emner, kan redegøre for erfaringer og viden og udtrykke følelser og holdninger i forbindelse med samtaler og fremlæggelser samt læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for genkendelige emner. Vi ønsker ligeledes, at eleverne lærer skriftligt at arbejde fra idé til færdig tekst, herunder indsamle stof og disponere et indhold.

 

 

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os