Nyheder
Læs om mediebegivenheder her

Køkken

 
Som en del af undervisningen omlægges elevernes undervisning i 2-3 uger på et skoleår, så de deltager i skolens køkken.

Ugerne organiseres på følgende måde:

Uge 1: Fokus på produktionen, ernæring, hygiejne, brug af redskaber m.v.

Uge 2: Fokus på planlægning og ernæring

Uge 3: Fokus på et bestemt kulturområde, tema Der undervises i moduler, hvoraf nogle er rent teoretiske i forhold til ovenstående hovedemner og nogle er en kombination af praktiske og teoretiske færdigheder.

Eleverne deltager desuden i skolens andre fag efter det bestående skema.