Matematik

Image
Image

Matematikundervisningen vil bygge på den opfattelse, at matematik er et redskab til at forstå og løse dagligdagens udfordringer.

Fundamentet for undervisningen i matematik er, at eleven opdager, at de kan lære.

Der bruges visuelle målsætnings- og evalueringsværktøjer, hvor den enkelte elev kan følge med i sin egen progression. Herigennem skabes synlighed for egen læring og motivation for den enkelte elevs læring.

Eleverne undervises på niveaudelte hold gående fra indskoling- til udskolingsniveau (FP9). Der udleveres fra skoleårets start en iPad til alle elever, der bruges flittigt i matematikundervisningen.

Holdinddelingen foregår ud fra tidligere skoles udtalelser, udtalelser fra PPR, vores kendskab til eleverne og eventuelle tests

Der tages udgangspunkt i Undervisningsministeriets krav for matematik ”Fælles Mål”, og vi forsøger at nå̊ trinmålene for matematik på et så̊ højt niveau som muligt for den enkelte elev.

Matematikundervisningen vil understøtte hovedbegreberne livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse ud fra følgende betragtninger:

  • Matematiske redskaber og modeller kan hjælpe eleverne med at træffe de rigtige valg i deres videre livsforløb
  • Matematik vedrører dagligliv, samfundsliv, miljø og politik, og dette inddrages i undervisningen
  • Matematik rummer redskaber og systemer til problemløsning, kommunikation og argumentation.

Matematik i udskolingen

Elever, der deltager i matematikundervisningen på udskolingsniveauet, vil i det første halve år følge den samme årsplan i undervisningen, uanset hvor mange hold, der er.

Til marts vil udskolingseleverne have mulighed for at gå op til terminsprøve en prøve. Denne vil i fællesskab med en individuel personlig og faglig vurdering danne grundlag for, om den enkelte elev vurderes at være i stand til at gå til FP9 til sommer. Herefter justeres holdene, så den daglige undervisning giver bedst mulig mening for hver enkelt elev.

Den daglige undervisning vil veksle mellem en gennemgang af de konkrete matematiske fagområder samt en mere emneorienteret undervisning. Efter terminsprøven vil de prøveklare elever få et højere fokus på det prøveforberedende i undervisningen.

Elever, der ønsker at gå til prøve, skal være motiveret og selv være i stand til at arbejde med faget udenfor skoletid. Dette understøtter skolen med mulighed for lærerstøttet fordybelsescafe.

Eleverne skal endvidere have et fagligt niveau, som gør det realistisk, at undervisning og prøver bliver en god oplevelse.

Undervisningen vil i perioder være inspireret af vores elevers positive tilgang til idræt. Idrætten kan bruges som praktisk redskab til danskundervisningen og som inspiration til idrætsorienterede matematikopgaver.

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os