Nyheder
Læs om mediebegivenheder her

Medborgerskab og Livtag

 
Fagene er obligtoriske for alle elever på skolen, og arbejdet i fagene tager udgangspunkt i livsoplysning, demokratisk dannelse og folkelig oplysning. Fagene inddrager elementer fra fagene historie, kristendomskundskab, samfundsfag, geografi, biologi og fysik/kemi.
Der inddrages emner som fx religion, miljø, seksualundervisning og demokrati. Alle emner perspektiveres med udgangspunkt i ovenstående fagrække.
I fagene vil det demokratiske element også tage den form, at eleverne i høj grad inddrages i emnevalg - dog sådan - at det sikres, at emnerne indeholder alle elementer fra fagrækken.
Der undervises i fagene to gange om ugen i 1,5 time.