"Det gode liv"

 

 

Hver mandag eftermiddag har vi faget "Livtag", der gerne skulle hjælpe dig på vej mod det gode liv.

 

Det kan være:

Kreative fag som musik og drama

Vejledningsfag, der skal hjælpe dig på vej mod et godt arbejdsliv

Samfundsfag, der hjælper dig på vej til at få et godt liv som medborger i vores samfund

 

Vi afvikler desuden selvforståelsessamtaler for alle vores elever. Samtalerne afvikles som gruppesamtaler, hvor en gruppe ligestillede elever drøfter liv, udfordringer og muligheder i samarbejde med lærere, der styrer samtalen. Det er samtalernes formål, at den enkelte elev opnår en selvforståelse i forhold til egne muligheder og udfordringer, der bringer den enkelte på vej mod det gode liv.