Livtag

 

 

Hver mandag eftermiddag har vi faget "Livtag", hvor målet er at undervise dig i emner, der kan hjælpe dig til at få et godt liv efter efterskolen.

 

Emnerne kan være

Kreative fag som musik og drama

Vejledningsfag, der skal hjælpe dig på vej mod et godt arbejdsliv

Fag der sætter fokus på at være en del af et fællesskab i en verden, hvor forandinger opstår hutigt og der stilles krav til os allesammen om at medvirke efter bedste evne. Det kan fx. omhandle emner som digital dannelse og miljø.

Desuden sættes fokus på elevernes udfordringer og muligheder med det formål, at den enkelte elev opnår en selvforståelse i forhold til egne muligheder og udfordringer.