Nyheder
Læs om mediebegivenheder her

Vejledning

 vejledning

Alle elever tilbydes individuel vejledning om fokuseret på fremtidig beskæftigelse/uddannelse

Vejledningen vil blive foretaget i et samspil mellem elevernes kontaktlærere og vores vejledere i samarbejde med elevens forældre og hjemkommuner.

Der vil desuden være tæt kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Vejledningen foretages dels skemalagt i det, vi kalder kontaktlærermøder, og dels ved vejledningstimer foretaget af skolens vejleder.

Se i øvrigt vores hjemmeside om vejledning her: https://sites.google.com/site/vejledningulboelle/