Om efterskolen

Idrætsefterskolen Ulbølle er en idrætsefterskole, der henvender sig til unge med særlige læringsforudsætninger.

Idræt og bevægelse indgår som et væsentligt redskab i udviklingen af den enkelte elevs personlige-, faglige- og sociale kompetencer. Udover lyst og interesse stiller vi ingen optagelseskrav til dine idrætsfærdigheder.

Skolen har virkeligt gode og nye idrætsfaciliteter, bl.a. ny idrætshal, klatre- og fitnesssal og parkouranlæg,

Der er gode busforbindelser til Svendborg og Fåborg og skolen arrangerer bustransport til Odense i alle weekender og afhentning i Bøjden hver søndag aften.

Med udgangspunkt i de gode oplevelser, dine styrkesider og dine forudsætninger skaber vi et forpligtende fællesskab, hvor ligeværdighed, tillid og tryghed er værdier, vi vægter højt.

Vi tilbyder tæt vejledning vedrørende uddannelses-, beskæftigelses-, bo- og fritidsmuligheder, så dit skoleophold kan få en god sammenhæng med dit videre livsforløb.

Anerkendende pædagogik er en hjørnesten i vores arbejde og i vores tilgang til samvær, der er præget af god energi og masser af humor.

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os