Boundervisning

botrningpige.jpg
12.jpg

Boundervisning på STU-Idræt vægtes højt. Eleverne bor som udgangspunkt to sammen på et værelse i et bofællesskab med fire værelser, hvor de dagligt modtager undervisning, støtte og vejledning omkring at tilrettelægge og gennemføre en almen dagligdag indeholdende; indkøb, madlavning, tøjvask, oprydning og rengøring samt planlægning af ugen.

Boundervisningen fokuserer på elevernes læring gennem deltagelse i alle de dagligdags rutiner og opgaver, som knytter sig til en selvstændig levevis, hvor elevernes kompetencer indenfor madlavning, oprydning, rengøring, personlig hygiejne, indkøb, transport m.v. udvikles og støttes. Boundervisningen tager således afsæt i, at eleverne lærer gennem egne oplevelser og handlinger. Hver mandag udarbejdes faste ugeplaner i forhold til de praktiske opgaver, som den enkelte selv har indflydelse på at placere, således at man kan tilrettelægge eventuelle fritidsaktiviteter og sit øvrige fritidsliv ud fra omfanget af praktiske husopgaver. Samtidig er det hver mandag, der planlægges og udføres indkøb til ugen, hvor eleverne udfører opgaven, altid med støtte og vejledning efter den enkelte elevs behov og med en udvikling i processen.    Boundervisning foregår både som individuel praktisk undervisning og som fælles teori-undervisning, hvor eleverne bliver undervist i almene borgerrettigheder, brug af Nem-ID, kost, personlig hygiejne og sundhed m.m.

Individuel boundervisning (kontaktlærertime) Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer, der varetager den mere individuelle vejledning omkring den enkelte elevs forvaltning af økonomi, udfordringer i dagligdagen, personlige hygiejne, følelsesliv, ønsker om fremtidig boform/uddannelse o.l. Hver tirsdag er der skemalagt kontaktlærertid, og en gang månedligt er der tur til Svendborg, hvor der er mulighed for hjælp og støtte til opgaver tilknyttet et kommende liv som et selvstændigt ungt udeboende menneske. Målet er at selvstændiggøre eleverne mest muligt i forhold til egen kunnen samt udfordre elevernes ansvar for eget liv og øget selvstændighed.

Der udarbejdes detaljeret kompetencevurdering på hver enkelt elev ved årets afslutning

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os