Faglige fag og personlige udviklingsfag

 

 4

Faglige fag og personlige udviklingsfag

Formålet med fagene er at uddanne eleverne til at kunne blive ligeværdige borgere i samfundet. Indholdet i fagene fokuserer derfor på at give eleverne de bedst mulige forudsætninger for f.eks. at kunne:

 • Læse og forstå forskellige dokumenter
 • Håndtere verbal og kropslig kommunikation
 • Bruge diverse redskaber til at holde styr på personlig økonomi
 • Forstå samfundsforhold og egen rolle og rettigheder i samfundet
 • Bruge IT i forhold til kommunikation med det offentlige, banker m.m.

Disse overordnede målsætninger opnås i fagene:

 • Boundervisning 
 • Kommunikation
 • Arbejdsliv
 • Selvforståelse/kontaktlærertime 
 • Medborger i samfundet

Fagene beskrives nedenfor:

 

Kommunikation

Faget kommunikation indeholder hverdagsrelevante fagområder indefor danskfaget. Kommunikation er et vigtigt grundlag for vores udvikling og dannelse som mennesker. Gennem undervisningen tilsigtes det at introducere og styrke elevernes viden og andel i, at vi lever i en verden, hvor vi kan påvirke vores omgivelser og dele vores synspunkter og oplevelser med andre. Vi ønsker at skabe et "rum", hvori man deler følelser, oplevelser, tanker, synspunkter, drømme, ønsker eller behov med hinanden. Vi arbejder med diverse udtryksformer og kommunikationsteknikker.

Boundervisning

Indenfor fagområdet "boundervisning" vil der indgå elementer fra matematik/økonomi: Fx. vil eleverne få redskaber til at håndtere deres private økonomi og tilegne sig muligheder for at kunne styre den og danne sig et overblik. Se endvidere under fanen boundervisning

Selvforståelse/kontaktlærertime

Faget selvforståelse har det overordnede formål, at eleven får en større forståelse og selvindsigt i forhold til det at være et ungt menneske i en verden, hvor tingene går stærkt. En verden, hvor der stilles krav om fleksibilitet, omstillingsparathed, samarbejdsevne m.v. Faget selvforståelse har til hensigt at styrke de unge, så de bedre kan håndtere det at være et ungt menneske med særlige læringsforudsætninger og særlige behov.

Undervisningen har det sigte at styrke eleverne i forhold til selvforståelse, selvværd, selvindsigt, sociale sammenhænge, handicapforståelse og selvtillid - herunder at gøre eleverne klar til at møde verden med redskaber og strategier, som gør dem i stand til at klare og forklare sine behov.

Der vil blive arbejdet med områder som fx:

 • Den gode vært 
 • Søvn
 • Drømme
 • Kultur og traditioner
 • Ansigter og følelser
 • Empati
 • Relationer
 • Styrkesider og Kompetencer
 • Stress
 • Konflikthåndtering
 • Kropssprog
 • Netværk 
 • Udfordringer i ungdomslivet/voksenlivet
 • Strategier i forhold til at blive klædt på til at møde verden

Medborger i samfundet

”Medborger i samfundet” er et fag, der sigter mod at give eleverne de bedste muligheder for at være aktive medborgere. Der arbejdes blandt andet med, at: 

 • Kende muligheder og rettigheder i samfundet 
 • Kende de politiske spilleregler
 • Arbejde med personlige mål som medborger i samfundet
 • Forstå sig selv som del af fællesskabet
 • Kunne indgå i ligeværdig dialog
 • Forholde sig kritisk til informationer

Undervisningen kan f.eks. være et informativt besøg hos Borgerservice eller at arbejde med valg og efterfølgende brevstemme. 

Arbejdsliv

I dette fag vil eleverne blive forberedt til deres praktikker, sådan at overgangen til et arbejdsliv foregår bedst muligt.