Idræt

61.jpg
15.jpg

I idrætsundervisningen arbejdes med at afprøve forskellige former for idræt og afprøve idræt i forskellige elementer og sammenhænge. Ved at afprøve forskellige idrætter opstår der tydelige læringssituationer, hvor eleverne oplever at forholde sig til egne kompetencer, personlighed og interesser. Sigtet for alle idrætsundervisningens emner er at lære om sig selv og samtidig opnå en forståelse for, hvad et fremtidigt idrætsliv kan indeholde. Igennem idrætsundervisningern ønsker vi via sociale, emotionelle, motoriske og kognitive indgangsvinkler at forberede de unge mennesker til selv at kunne skabe sig et frit, selvstændigt og indholdsrigt liv med idræt.

Vores idrætsundervisning indeholder mange forskellige elementer, hvor en "teoretisk" indgangsvinkel til et emne eller en idrætsgren kan være lige så vigtig som den sportslige. Formålet er at opnå en større forståelse af ens egen rolle i forhold til idrætten og på sigt ens rolle og placering i samfundet generelt. Kombinationen giver mulighed for at sætte sig selv og idrætten ind i et større perspektiv og lære eleverne at forholde sig til langt flere nuancer end blot de sportslige.

Idrætsundervisningen arbejder med at skabe en fysisk og mental robusthed hos den enkelte elev. Kroppens fysiske formåen bliver udfordret, og der arbejdes med den enkelte elev med at få skabt den bedste mulighed for egen motivation til et fremtidigt idrætsliv.

Idrætsundervisningens emner er mange. Der kan nævnes samarbejde, kommunikation, målsætninger, koncentration, forventninger til sig selv og andre, sundhed, kroppens formåen og signaler og motivation som eksempler på idrætsundervisningens emner.

Idrætsundervisningens emner kan bygges forskelligt ind i undervisningen. Nedenfor er eksempler på, hvordan emnerne er sat sammen med idrætten:

Holdidræt - indeholder bl.a. socialtræning igennem idræt. Her arbejder vi med begreber  som f.eks. holdånd, samarbejde, kommunikation, tillid, temperament (rød, gul grøn zone), spillerelationer og samspil.

Målsætninger  - indeholder bl.a. træning i at kunne sætte mål og udføre dem i praksis. Dette emne relateres til at blive bedre til at kunne sætte sig mål i livet og udføre dem.

Koncentrationsidræt - indeholder bl.a. træning i at kunne holde fokus. Der arbejdes med forskellige metoder til at kunne koncentrere sig, når man dyrker idræt. Der er ligeledes en kobling til det at kunne koncentrere sig i hverdagen.   

Krop og Sundhed - indeholder bl.a. oplevelsen af forskellige former for individuel idræt, og hvordan dette føles på egen krop.

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os