Idrætsassistent-uddannelse

5 

 

Idrætsassistentuddannelse

 

Uddannelsens mål

På STU-Idræt har vi i et samarbejde med DGI udviklet en idrætsassistentuddannelse.

Uddannelsens sigte er at udvikle elevernes sociale og idrætsfaglige kompetencer. Derigennem ønsker vi, at styrke deres personlige udvikling, samarbejdsevne og motivere dem til at deltage aktivt i foreningslivet som frivillig idrætslederassistent eller som aktivitetsmedarbejder i fx en dagpleje, børnehave, SFO  eller skole.

Udvikling af sociale og idrætsfaglige kompetencer

Uddannelsen kombinerer teori og praktiske øvelser i forhold til den enkelte unges kompetencer og er derfor helt unik i forhold til et individuelt afklaringsforløb.

I løbet af uddannelsen vil eleverne lære om:

 • Børns sociale og motoriske udvikling
 • Forventninger til ”den gode leder”
 • Fysisk træning tilpasset børn og unge (ATK)
 • Igangsættelse af aktiviteter
 • Brug af rum, faciliteter og rekvisitter
 • Undervisningsprincipper
 • Træningsplanlægning
 • Forældresamarbejde

Hertil understøtter uddannelsen elevernes udvikling i forhold til at...

 • ...blive bedre til at agere socialt, kommunikere og skabe relationer
 • ...få mod på at tage initiativ og igangsætte aktiviteter
 • ...få større selvværd og mod på at undervise andre
 • ...få forståelse for foreningslivet i et samfundsmæssigt perspektiv
 • ...blive bevidst om egen mulighed som leder/ lederassistent i en forening
 • ...få indblik i uddannelsesmuligheder indenfor idræt og fysiologi

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen strækker sig over 30 timers undervisning og 30 timers praktik i en forening og afsluttes med et uddannelsesbevis. Uddannelsesbeviset dokumenterer at den unge er kvalificeret til at arbejde som idrætslassistent i en forening.

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os