Idræts- og eventmedhjælper

5 

 

Som en del af idrætsundervisningen får eleverne en grunduddannelse, der tager afsæt i elementer fra Junioridrætsleder Uddannelsen. Det er et koncept, der er udviklet af Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Skoleidræt, og som har til hensigt at give en basis viden i, hvordan idræt fungerer i teori og praksis.

Det primære formål er at erhverve en masse erfaring i at lave forskellige idrætsaktiviteter og diverse events - altså blive rustet til at være idrætsmedhjælper/praktisk hjælper i f.eks. en dagpleje, børnehave, SFO eller i foreningssammenhæng. Eleverne lærer at fremstå som rollemodeller og med deres tilgang til idræt være medvirkende til at begejstre og inspirere børn og andre målgrupper. Eleverne stifter bekendskab med en bred målgruppe.