Nyheder
Læs om mediebegivenheder her

Praktikker

 

 1                 2 

På STU Idræt er der undervisning i form af interne praktikker, som forbereder og giver erfaring i beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige forhold.

Det kan fx. følgende interne praktikforløb:

  • En erhvervsuge, hvor der skal forberedes en messestand til "Ud i Fremtiden" - (En uddannelsesmesse for unge med særlige behov) • 
  • En idrætsdag (TRIM-dag) for vores idrætsefterskole med ialt 76 elever
  • En køkkendag, hvor vi i samarbejde og under kyndig vejledning af det faste køkkenteam på efterskolen skal stå for forplejning i et storkøkken for ca. 200 mennesker
  • En motorikformiddag for de lokale dagplejere og dagplejebørn

For at sikre, at eleverne i praksis har mulighed for at afprøve deres ønsker og muligheder i forhold til et fremtidigt arbejdsliv, arrangeres i løbet af uddannelsen udover de interne praktikker også eksterne praktikker. 
De eksterne praktikker er en væsentlig faktor i forhold til at afklare, afprøve og afstemme de unges faktiske evner og muligheder.
Der tages individuel stilling til, hvornår den enkelte elev er parat og i stand til at komme i ekstern praktik.