Tilmelding og pris

14 

Alle unge i målgruppen til STU har ret til en 3 årig uddannelse. Vores tilbud er på mellem et og tre år.

Et år på STU-Idræt (Idrætsmedhjælperuddannelsen på Idrætsefterskolen Ulbølle) indeholder 41 skoleuger og påbegyndes som regel i august måned. Prisen for denne undervisning er 198.000 kr. pr år.

Vi har bygget et dejligt hus med 8 dobbeltværelser, som eleverne på STU-Idræt skal bo i. Vores bo-tilbud er tæt knyttet sammen med uddannelsen, og man kan derfor kun gå på uddannelsen, hvis man også tilknyttes bo-tilbuddet. Bo-tilbuddet er §107 godkendt.

Prisen for bo-tilbuddet er 11.500  kr. pr. måned inkl. kost, botræning, pædagogisk tilsyn og adgang til alle efterskolens faciliteter og dennes ungdomsmiljø. Denne pris er gældende, hvis eleven ikke har brug for at være på skolen/bostedet i skoleferier, helligdage og på skolens øvrige lukkedage.

Hvis eleven har brug for at være på skolen/bostedet også i skoleferier, helligdage og øvrige lukkedage er prisen 23.000 kr pr. måned.

For begge priser gælder, at der i særlige tilfælde kan opkræves ekstrabetaling, hvis der kræves særligt mange ressourcer til den enkelte elev, for at opfylde målsætningerne.

Alle unge mellem 18 og 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har retskrav på denne uddannelse,. Det er kommunen, der betaler for de 3 år. Man skal henvende sig til sit lokale ”Ungdommens Uddannelsesvejledning” (UU), der hjælper med at lave en individuel plan, der tager udgangspunkt i dine ønsker.

Er du interesseret i at høre mere om vores STU uddannelse eller i at tilmelde dig, bedes du i første omgang om at ringe til skolen på tlf. 62 20 30 77. Derefter vil vi aftale et besøg, hvor du ser skolen og derefter igen et praktikophold, hvor du har mulighed for at prøve at være STU elev hos os.

Efter vellykket praktikophold foretager vi endelig tilmelding.

Husk, at du skal godkendes til STU uddannelsen, og din kommune skal godkende betalingen. Det er derfor en god ide at starte hurtigt med at snakke med UU vejleder og sagsbehandler.

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os