Diverse officiel information

Notat om håndtering af persondata - klik her

Evaluering af undervisningen

Skolen bygger hele sin virksomhed på specialundervisning af unge med særlige læringsforudsætninger. Dette betyder, at undervisningen tilrettelægges med udpræget hensyn til den enkeltes kompetencer og potentialer.

For at tilgodese dette udarbejdes individuelle læreplaner for alle elever i starten af skoleåret (efter ca. 1½ måned). I disse planer indarbejdes individuelle mål for elevens udbytte af undervisningen under hensyn til kravene om at stå mål med undervisningen i folkeskolen og naturligvis under hensyntagen til skolens elevgruppe.

Undervisningen tilrettelægges herefter i forhold til de skitserede mål i læreplanerne.

Midt i skoleåret evalueres udbyttet af undervisningen i forhold til de opstillede mål. Ansvarlig for denne evaluering er elevens kontaktlærer i samarbejde med faglærerne.

I forbindelse med denne evaluering justeres undervisningen.

Sidst på skoleåret evalueres det igen, om læreplanens mål er nået, og der udarbejdes en individuel skriftlig status på hver elev.


For skoleåret 2019/20 gælder følgende terminer:

  • 8. september: Afholdelse af forældremøder vedr. udarbejdelse af læreplaner
  • Ultimo oktober: Udsendelse af læreplaner til alle elever og forældre
  • Uge 6, 2020: Udbyttet af undervisningen i forhold til de opstillede mål evalueres, og læreplaner tilrettes
  • 16. maj 2020: Forældremøde vedr. evaluering af undervisning og planlægning af fremtid
  • Medio juni, 2019: Status udsendes

Alle skoler skal fremover på hjemmesiden orientere om elevernes videre gang gennem uddannelsessystemet. Dette gælder også vores skole, selv om det i sagens natur er de færreste af vores elever, der følger den mest almindelige vej gennem uddannelsessystemet.

For at leve op til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsessystemet (lov af 18.05.2005) skal vi henvise til følgende side på undervisningsministeriets hjemmeside, der redegør for vores elevers vej i uddannelsessystemet: Gennemsigtighed og åbenhed

I skoleåret 2017/18 gik i alt 25 af vores elever til folkeskolens afgangsprøve i nogle få fag. Det var en god oplevelse for eleverne og resten af skolen. Elevernes karaktergennemsnit kan ses på følgende link: 

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit

 

Rygepolitik

Skolen har følgende rygepolitik. 

Det er fra politisk hold vedtaget, at der ikke må ryges på uddannelsesinstitutioner overhovedet. Dette gælder derfor naturligvis også på vores skole.

Fra skoleåret 2019/2020 er vores skole total røgfri.

 

Det betyder, at ingen elever eller personaler må ryge på skolen eller i skolens nærområde.

Der må heller ikke ryges, når man er på ture eller på anden måde er ude af huset i skoletiden

Overtrædelse kan i sidste ende føre til bortvisning fra skolen, men i første omgang vil en overtrædelse medføre, at eleverne skal deltage på en obligatorisk rygestop-kursus.

 

Sponseret af EU skolefrugt

skolefrugt02

 

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os