Skolekreds

Det er meget vigtigt for skolen at vide, at der bag skolen er mennesker, som interesserer
sig for skolens idé og virke.
Det kan være tidligere elever, tidligere forældre, tidligere medarbejdere, naboer, lokale borgere eller andre som føler, at Idrætsefterskolen Ulbølle er vigtig at værne om.

Noget af det bedste, vi på Idrætsefterskolen Ulbølle kan ønske os, er et stort og levende bagland af mennesker, som har lyst til at tage del i skolens liv og videre udvikling.

Som medlem af skolekredsen får du tilsendt skolens nyhedsbreve. Desuden får du en invitation til alle de arrangementer, som foregår på skolen.
Væsentligt er det selvfølgelig også, at du bliver inviteret til at deltage i skolens årlige generalforsamling.

Her får du stemmeret, valgret og valgbarhed til skolens bestyrelse. Bestyrelsen er skolens højeste myndighed, og den er økonomisk og idémæssig ansvarlig overfor skolekredsen.

Skolekredsen bag Idrætsefterskolen Ulbølle er uhyre vigtig, ikke mindst fordi det er baglandet, der er garanter for skolens idé og holdning.

Har du lyst til at være en del af Idrætsefterskolen Ulbølles bagland, så bliv medlem af skolens skolekreds. For at blive medlem af skolekredsen skal du betale et årskontingent på for tiden 100 kr., som du kan indbetale kontant til skolen eller ved indsættelse på skolens konto: Regnr. 5986 kontonr. 4009465

Et indbetalt kontingent betyder bl.a., at du har stemmeret ved skolens årlige generalforsamling. Det skal understreges, at du ved at være medlem af skolekredsen ikke pådrager dig noget økonomisk ansvar for skolen, udover et årligt kontingent.

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os