Diverse officiel information

Notat om håndtering af persondata - klik her

Evaluering af undervisningen

Skolen bygger hele sin virksomhed på specialundervisning af unge med særlige læringsforudsætninger. Dette betyder, at undervisningen tilrettelægges med udpræget hensyn til den enkeltes kompetencer og potentialer.

For at tilgodese dette udarbejdes individuelle læreplaner for alle elever i starten af skoleåret (efter ca. 1½ måned). I disse planer indarbejdes individuelle mål for elevens udbytte af undervisningen under hensyn til kravene om at stå mål med undervisningen i folkeskolen og naturligvis under hensyntagen til skolens elevgruppe.

Undervisningen tilrettelægges herefter i forhold til de skitserede mål i læreplanerne.

Midt i skoleåret evalueres udbyttet af undervisningen i forhold til de opstillede mål. Ansvarlig for denne evaluering er elevens kontaktlærer i samarbejde med faglærerne.

I forbindelse med denne evaluering justeres undervisningen.

Sidst på skoleåret evalueres det igen, om læreplanens mål er nået, og der udarbejdes en individuel skriftlig status på hver elev.


For skoleåret 2018/19 gælder følgende terminer:

  • 29. september: Afholdelse af forældremøder vedr. udarbejdelse af læreplaner
  • Ultimo oktober: Udsendelse af læreplaner til alle elever og forældre
  • Uge 5, 2019: Udbyttet af undervisningen i forhold til de opstillede mål evalueres, og læreplaner tilrettes
  • 26. maj 2019: Forældremøde vedr. evaluering af undervisning og planlægning af fremtid
  • Medio juni, 2019: Status udsendes

Alle skoler skal fremover på hjemmesiden orientere om elevernes videre gang gennem uddannelsessystemet. Dette gælder også vores skole, selv om det i sagens natur er de færreste af vores elever, der følger den mest almindelige vej gennem uddannelsessystemet.

For at leve op til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsessystemet (lov af 18.05.2005) skal vi henvise til følgende side på undervisningsministeriets hjemmeside, der redegør for vores elevers vej i uddannelsessystemet: Gennemsigtighed og åbenhed

I skoleåret 2017/18 gik i alt 25 af vores elever til folkeskolens afgangsprøve i nogle få fag. Det var en god oplevelse for eleverne og resten af skolen. Elevernes karaktergennemsnit kan ses på følgende link: 

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit

 

Rygepolitik

Skolen har følgende rygepolitik. 

Det er fra politisk hold vedtaget, at der ikke må ryges på uddannelsesinstitutioner overhovedet. Dette gælder derfor naturligvis også på vores skole.

Desuden har vi følgende holdning til rygning:

Vi anser det for usmart at ryge og vil gøre alt, hvad vi kan, for at signalere dette til vores elever og omgivelser.
Vi er meget opmærksommme på, at ingen elever bliver rygere på vores skole.

Som specialundervisningsskole anerkender vi dog, at der også på rygeområdet kan være behov for at tage særlige hensyn til forskellige elever. Derfor gælder det, at hvis du i forvejen ryger og er bekymret for, hvordan det vil påvirke dit efterskoleophold, så kontakt os, så vi sammen kan finde en løsning.

Det vil være en løsning, der også inkluderer et tilbud om rygestop kursus.

 

Kontaktoplysninger

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084
TILMELD DIG HER

Find os