Hvad vil vi?

Mission

Vi er en idrætsefterskole, der giver unge med særlige læringsforudsætninger de bedste muligheder for at indgå aktivt i samfundets fællesskaber.

Vision

At blive kendt og anerkendt som den efterskole i landet, der er førende i at udvikle og dokumentere effekten af anerkendende læringsmiljøer, der er baseret på idræt og specialpædagogik.

At være drivkraft i at skabe anerkendelse af, at også unge med særlige læringsforudsætninger, kan og bør indgå i samfundets mange fællesskaber.

Værdigrundlag

Skolen ønsker gennem "den gode oplevelse" i et fællesskab at udvikle den enkelte personligt, fagligt og socialt
Vi tror på, at gensidig respekt, forventninger, og det at kunne stille krav til hinanden og sig selv er grundlæggende elementer i opdragelsen og udviklingen af mennesket.
Det er alles ret at have indflydelse på sit eget liv, og vi ønsker gennem efterskoleopholdet at gøre vores elever bedst muligt forberedte til denne udfordring.

Målsætning

At skabe et højt fagligt niveau så den enkelte får mulighed for at udvikle sit potentiale i et fællesskab. Forøge den enkeltes selvtillid og selvværd. At skabe en bedre kropsbevidsthed. Lære at tage ansvar for sig selv og andre.

Vi ønsker at bruge idræt som et væsentligt pædagogisk redskab til at opnå dette. Det er målsætningen at skabe et så højt undervisningsfagligt niveau, at den enkelte får mulighed for at udvikle sit potentiale i et fællesskab. På den måde ønsker vi at forøge den enkeltes selvtillid og selvværd, at lære den enkelte at tage ansvar for sig selv og andre og at skabe en bedre kropsbevidsthed.

Målgruppe

Efterskole

Aldersgruppe: 14 -18(19) år 

Elever med særlige læringsforudsætninger

Antal elever: 78

Skolen tilbyder efterskoleophold tilrettelagt for unge med særlige læringsforudsætninger. Undervisningen planlægges som specialundervisning med udpræget hensyn til den enkelte elevs alsidige udvikling og behov. Der udarbejdes individuelle læreplaner og statusbeskrivelser for hver elev. Skolen bruger idræt som et væsentligt pædagogisk redskab. Målet er at arbejde med den enkelte elevs personlige, sociale og faglige udvikling specielt med henblik på at eleven får optimale muligheder, hvad angår uddannelse arbejde, fritid og bomuligheder. 

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Aldersgruppe: Ca 17 - 25 år, 22 elever

Idrætsmedhjælperuddannelse for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse (lov om 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, USB). Se i øvrigt fanen om STU

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os