videnscenter

Image
Image

Skolen har indgået i et samarbejde med Svendborg Kommune, Skolerne i Oure og Ollerup Gymnastikhøjskole om at etablere et praksisvidencenter med fokus på bevægelse og inklusion. Samarbejdet har ført til udvikling af et samlet kursustilbud (Svendborgkurserne).

Vores bidrag er et kursus med titlen:

Inklusion med idræt og bevægelse

Kurset bevæger sig på to ben. Der deles viden om, hvordan der skabes de bedste rammer for undervisning og relationsdannelse for unge med særlige læringsforudsætninger, og denne viden bruges efterfølgende til at give input til, hvordan idrætsundervisningen kan tilrettelægges for disse unge. Endelig sættes der fokus på opstilling af læringsmålsstyrede aktiviteter, der vil fremme elevernes mulighed for inklusion i samfundet, 

Vi har haft over 100 kursister igennem kurset og vi glæder os til at gentage dette i det kommende skoleår. Se datoer og tilmeldingsprocedurer på: www.svendborgkurserne.dk

Det er vores erfaring, at kurset desuden er meget brugbart som et indspark til det samlede personale på en skole. Vi kan derfor til en meget fordelagtig pris tilbyde kurset som en pædagogisk dag på skolen.

Skolen har desuden meget erfaring i at opbygge en skolekultur præget af en socialkonstruktionistisk tilgang med en hverdagsrettet anerkendende tilgang. Det teoretiske udgangspunkt bruges til en meget praksisrettet tilgang til inklusion og udvikling af unge mennesker.

Vi deler meget gerne ud af vores erfaringer og er meget fleksible i tilrettelæggelsen af dette. Vi gør det, fordi vi selv synes, det er interessant at sætte ord på vores praksis, men i endnu højere grad fordi vi gerne vil medvirke til, at vores målgruppe af elever mødes på den bedst mulige måde, uanset hvor de kommer hen.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videncenter generelt

Skolen har en meget stor viden om inklusion og i at skabe et inkluderende læringsmiljø for unge med særlige læringsforudsætninger.

Vi har fx. stor erfaring med at skabe inkluderende miljøer for unge med

  • Autisme
  • ADHD
  • Tidligt følelsesmæssige skader
  • Øvrige diagnoser
  • Og generelle indlæringsvanskeligheder

Vi vil meget gerne give vores bidrag til, at alle unge uanset forudsætninger kan indgå ligeværdigt i samfundets mange fællesskaber.

Det kræver dannelse og uddannelse af de unge og ændringer i samfundets inklusionssyn, og derfor tilbyder vi at dele vores viden med alle interesserede.

Vi tilbyder derfor at indgå i temadage, kurser og uddannelse på alle niveauer indenfor

  • Det helt praktiske (fx. undervisning og samvær af unge med ADHD og Autisme)
  • Det teoretiske (vi arbejder efter en systemisk, anerkendende erkendelsesforståelse)
  • Det ledelsesmæssige (Hvordan kan ledelsen understøtte det inkluderende miljø)

Vi synes, at det er meget vigtigt, at inklusionsøvelsen lykkes hurtigst muligt, og at ikke alt for mange unge kvæstes undervejs. Derfor vil vores pris på disse ydelser være meget rimelig, og vi vil altid tage et individuelt udgangspunkt.

Hvis du ønsker at høre mere om, hvad vi kan tilbyde, så tøv ikke med at kontakte skolen på tlf. 62203077 for en uforpligtende samtale.

Kontakt os

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle - 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77 - ieu@ieu.dk
CVR: 28598084 / EAN: 5790002495717
TILMELD DIG HER

Find os